ulica sobieskieo i powstańcow śląskich będzie przebudowana